Geri dönüşüm ve atık yeniden kullanımı alanlarında en ileri ülkeler arasındaki İsveç, çöp yakma santrallerinde kullanmak üzere çöp ithal ediyor. 250bin evin elektrik ihtiyacını çöp yakarak elde ettiği enerjiden karşılayan…