Veri tabanında bulunan bir tablodaki bazı sütünların tamamını bir başka tablonun içerisine WHİLE kullanmadan, tek seferde nasıl aktarabiliriz…. Örneğin elimde deneme adında bir tablom olsun ve bu tablo içerisinde yalnızca…