Ben bir etiketin(Tag) özelliklerinden herhangi birine nasıl erişirim? Öncelikle context nesnesini oluşturmam gerekmektedir. FacesContext context = FacesContext.getCurrentInstance(); Daha sonra, root’a yani bileşenlerin olduğu ana dizene erişmem gerekmekte ki aralarından hangi…