Elimizde ‘tabloBir’ adında bir veri tabanı tablosu olsun ve içerisindeki yüzlerce satırlık veriyi yeni bir tabloya(‘yeniTablo’) kopyalamak isteyelim, nasıl bir sorgu oluşturmamız gerekir ? Sorgumuz basit aslında SELECT * INTO…