SQL veritabanında, bulunduğum satırın numarasını almak, görmek istiyorsanız eğer, ROW_NUMBER() metodu işinize yarayacaktır. Yalnız row_number() metodu, OVER metodu ile birlikte kullanılır… Önce kullanımını anlattıktan sonra, neden bu metodu kullanacağımızı da…