1934 yılında soyadı kanunu çıktı, her yurttaş kendisine bir soyadı alacaktı. Herkes kendi soyadını kendi seçtiği için insanların bütün gizli duyguları ortaya çıktı. Dünyanın en cimrileri ‘eli açık‘, Dünyanın en…