1.1 Sınıf tanımlamaları (Declare Classes) Ne zaman Java’da kod yazarsanız yazın, aslında ya bir sınıf (class) ya da bir arayüz (interface) yazıyorsunuzdur. içlerinde de değişkenler, methodlar ve benzerleri olabilir. Fakat…