1- Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir 2- II. Abdülhamit’in tuğrası 3- Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder 4-Yeşil Hilafet sancağı 5- Süngülü tüfek: Nizam-ı…