ResultSetMetaData nesnesini kullanarak veritabanında bulunan herhangi bir tablomuzun sütun sayılarını ve sutün isimlerini elde edebiliriz. Örneğin ResultSetMetaData rsmd= resultSet.getMetaData(); int sutunSayisi = rsmd.getColumnCount(); //Tablodaki sutun sayısını verir String ilkSutun=rsmd.getColumnName(1); //ilk…