Arkadaşlar, bugün JSF Derslerimize Döngüler ile devam edeceğiz…

Elimizde bir liste olsun ve bu listedeki elemanları sırasıyla html sayfamızda görüntüleyelim.. Öncelikle java sınıfımızda bu listeyi oluşturmalıyız.

Personel adında bir java sınıfımız olsun ve bu personelin no’su, adı ve soyadını barındıralım..

 1. @ManagedBean(name="BeanClass")
 2. @ViewScoped
 3. public class BeanClass{
 4.  
 5.  Personel personelBir = new Personel();
 6.  Personel personelIki = new Personel();
 7.  Personel personelUc = new Personel();
 8.  
 9.  //Personel bilgilerini ekleyeceğimiz liste
 10.  private ArrayList<personel> personelListesi = new ArrayList<>();  
 11.  public BeanClass(){
 12.  
 13.   personelBir.setPersonelAdi("Ayşe");
 14.   personelBir.setPersonelNo(1);
 15.   personelBir.setPersonelSoyAdi("Aymaz");
 16.  
 17.   personelListesi.add(personelBir);
 18.  
 19.   personelIki.setPersonelAdi("Fatma");
 20.   personelIki.setPersonelNo(2);
 21.   personelIki.setPersonelSoyAdi("KAymaz");
 22.  
 23.   personelListesi.add(personelIki);
 24.  
 25.   personelUc.setPersonelAdi("Derya");
 26.   personelUc.setPersonelNo(3);
 27.   personelUc.setPersonelSoyAdi("Deniz");
 28.  
 29.   personelListesi.add(personelUc);
 30.  }
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  public ArrayList</personel><personel> getPersonelListesi() {
 35.   return personelListesi;
 36.  }
 37.  
 38.  public void setPersonelListesi(ArrayList</personel><personel> personelListesi) {
 39.   this.personelListesi = personelListesi;
 40.  }
 41.  
 42.  public class Personel{
 43.   private String personelAdi;
 44.   private String personelSoyAdi;
 45.   private Integer personelNo;
 46.  
 47.   public Personel(){
 48.    System.out.println("Personel");
 49.   }
 50.   public String getPersonelAdi() {
 51.    return personelAdi;
 52.   }
 53.   public void setPersonelAdi(String personelAdi) {
 54.    this.personelAdi = personelAdi;
 55.   }
 56.   public String getPersonelSoyAdi() {
 57.    return personelSoyAdi;
 58.   }
 59.   public void setPersonelSoyAdi(String personelSoyAdi) {
 60.    this.personelSoyAdi = personelSoyAdi;
 61.   }
 62.   public Integer getPersonelNo() {
 63.    return personelNo;
 64.   }
 65.   public void setPersonelNo(Integer personelNo) {
 66.    this.personelNo = personelNo;
 67.   }
 68.  }
 69. }
 70. </personel>

Continue reading