İstanbul merkezlerinin çok ötesinde ve birçok İstanbullunun yerini dahi bulamayacağı saklı bir tepededir Fatih Üniversitesi. Şehrin bunaltıcı gürültüsünden, stresinden ve yoğunluğundan uzakta genişçe bir alana yayılmıştır. Büyükçekmece’nin en yüksek kesitinde…