JSF Yaşam Döngüsü temel olarak 6 adımdan oluşur. Bunlar, Restore View -> Apply Request -> Process Validations -> Update Model Values -> Invoke Application -> Render Response adımlarıdır… Bu yaşam…