Composite Component dediğimiz bileşenin amacı, bir html sayfasında hazırladığımız kod parçacığını bir çok yerde birden kullanabilmektir. Örneğin ben bir resim galerisi hazırlayacağım ve bir farklı sayfada aynı resim galerisini kullanmam…