içerisinde numerik değer taşıyan string’i integer’a çevirmek istediğinizde, Integer.parseInt metodunu kullanabilirsiniz… int number = Integer.parseInt("3123131");