Elimizdeki bir cümlenin sadece belli bir kısmını kullanmak isteyebiliriz. Mesela “Ali ata bak” cümlecğindeki, son 3 harfi yani “bak” kelimesini çıkartıp, String’imizi “Ali ata” olarak değişterebiliriz. Yahut baştaki ilk 3…