Bugün birlikte Java Server Pages’ da bir rezervasyon kayıt sistemi yazacağız. Bu sayfası yazarken yapacaklarımızı üç farklı kod parçasında işleyeceğiz. Bunlardan ilki, rezervasyon yapmasını istediğimiz kişinin, rezervasyon sırasında kendisinden istenilecek…