Bir aktiviteden diğerine geçişte, eğer veri göndermek istiyorsak, ne yapmamız gerekiyor… Android işletim sistemi bize intent’leri kullanılabilir bir kaynak olarak sunuyor. Öncelikle bir intent oluşturmamız gerekmektedir Intent veriaktarma = new…