Veri tabanından çektiğimiz liste halindeki verileri, sayfamızda yine liste halinde göstermek istediğimiz zaman dataTable kullanabiliriz. Örnekle açıklamak gerekirse, önce bean sınıfımızı oluşturalım   @ManagedBean(name = "CvlTlpLst") @ViewScoped public class CvlTlpFrmLst…