Konstantinopol için orta çağ eskimişti artık. Sultan II.Mehmet ise henüz çok gençti. Genç sultan duygularında halis, inançlarında ise ciddiydi. Gündüzleri, geceleri rüyasından ayrılmayan İstanbul’u düşünüyordu. Düşlerini süsleyen katoliklerin yağmalayamadıkları, tüm dinlerin özgürce yaşayabildiği, sırların içi ile dışının dost olduğu bir dünya başkenti idi. Anadoludan gözlerini İstanbul’a dikti, bakışları buğlandı ve yeniden fetih hissiyatının heyecanı tüm ruhunu sardı. II.Mehmet hocası Akşemsettin’in duası ile birlikte fetih hazırlıklarını başlattı. Bu hazırlıkların sonucunda artık kendisine Fatih denilecekti.

Genç sultan, fetih için babasından miras kalan Anadolu Hisarı’nın hemen karşısına boğazın güvenliğinin sağlanması amacıyla Rumeli Hisarı’nın yapılmasına karar verdi. Anadolu Hisarı, Göksu Deresi’nin İstanbul Boğazı’na döküldüğü yere konuşlanmıştı. Boğazın en dar noktasında yer alan Anadolu Hisarı, Cenevizliler ve Bizans’la ortak hareket eden diğer kolonilerin geçişinin denetlenmesi için yeterli değildi. Bizans kuşatması sırasında boğaz güvenliği için hemen karşısına bir hisar daha yapılmalıydı. Bunun için yeterli zamanın olmadığını düşünen alimler Sultan Mehmet’i yeteri kadar tanımamaktaydılar.

Sultan Mehmet, şehzadelik döneminde Bizans surlarından gizlice getirtiği örnekleri Rumeli Hisarına model yapmış ve bizzat usta olarak inşaatta çalışmıştır. Bu durum inşaat çalışanlarının motivasyonlarını arttırıyor, çalışma azimlerini güçlendiriyordu. Böylesi bir kararlılıkla inşaat devam ederken Bizans durumdan rahatsız olmuş ve hisar inşasına müdahale etmek adına Osmanlı’ya elçiler göndermiştir. Sultan Mehmet hisar inşası devam ederken usta çadırında kalmaktaydı ve Bizans elçileri gördükleri bu manzaraya inanamamış, “Bizi yanlış anladınız, biz Osmanlı Padişahı ile görüşmek için geldik, bir inşaat ustasıyla değil.” demişlerdi. Karşılarında ihtişam içerisinde, ipek giysiler, mücevherattan takılar, etrafında kendisine pervane olan onlarca kişi beklerken temiz kıyafetli bir inşaat ustası görmüşlerdi.
Continue reading