Bir çift ev faresinin, Dünya’ya yılda 5000, dört yılda 20 bin tane yavru meydana getirmektedir. Dünyanın en çok yavru getiren memelisi ünvanı’nı elinde bulundurur.