Arkadaşlar Merhaba, Android uygulamalarında facebook ile giriş yapmak için Key Hash bilgisine ihtiyacımız var. Normalde facebook developer hesabınızda size portcert -alias YOUR_RELEASE_KEY_ALIAS -keystore YOUR_RELEASE_KEY_PATH | openssl sha1 -binary | openssl…