Coalesce fonksiyonu aldığı parametrelerden null olmayan ilk ifadeyi görüntüler.Örneğin öğrenci bilgilerini sorguladığımızı varsayalım ve bazı öğrencilerin öğrenci numaraları henüz belirlenmemiş olsun. Select ad, soyad Coalesce(ogrenciNo, ‘numaraGirilmemis’) from ogrenciler dediğimiz zaman,…