Amacımız, bir sınıftan bir bean sınıfına erişim sağlamak. Bunu yapabilmek için FacesAccessor sınıfımızı kullanmamız gerekmekte… FacesAccessor sınıfının implementasyonu aşağıdaki gibidir… public class FacesAccessor { public static Object getManagedBean(final String beanName)…