Bir sınıfın(class) bir örneğini(instance) oluşturmak istediğinizde yapmanız gereken “new” anahtar sözcüğünü kullanmak. Örneğin

  1. Random rndm = new Random();

Önce, oluşturacağınız objenin tipini tanımlamanız(Declare) gerekmektedir ve buna bir isim vermelisiniz( rndm ) . Böylelikle bir referans oluşturmuş olursunuz. Daha sonra objeyi gerçekten yaratabilmek için “new Random()” yazmanız gerekmektedir. Buradaki “Random()” Constructors adını verdiğimiz yapıcı methodu çağırır.

Birlikte bir yapıcı(Constructors) tanımlayalım.

  1. public class Chick {
  2. public Chick() {
  3. System.out.println("in constructor");
  4. }
  5. }

Burada iki anahtar nokta vardır.

1) Yapıcı method ile sınıf adı aynı olmak zorundadır.
2) Yapıcı method’ların asla geri dönüş değeri(return type) yoktur.

Örneğin

  1. public void Chick() { } // imzasında "void" olması sebebiyle bu bir yapıcı method değildir.


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***