Merhaba arkadaşlar,

Bu unitede işleyeceğimiz konular aşağıdaki gibidir.

** Sınıf ve arayüz tanımlama (Declare Classes & Interfaces)
** Arayüz ve Abstract Sınıf geliştirme (Develop Interfaces & Abstract Classes)
** Primitive (ilkel) türlerin, Dizilerin, Enums’ların ve legal tanımlıyıcaların kullanımı (Use Primitives, Arrays, Enums, & Legal Identifiers)
** Static methodların kullanımı (Use Static Methods )
** Java Bean’lerinin isimlendirilmesi (JavaBeans Naming, & Var-Args )

Sınıf ve arayüz tanımlama

Java’da her objenin belirli bir tipi (certain type) vardır ve bu tipler sınıflar ya da arayüzlerce tanımlanır.
Class : Her sınıf aslında bir şablondur. İlişkilendirildiği objenin durumunu, davranışlarını betimler.
Object : Java sanal makinası (Java virtual machine ) çalışma zamanında yeni bir anahtar kelime (new keyword) karşılaştığında sınıf örneklemesinden uygun bir obje oluşturur. Bu objenin kendi özel durumu (own state) ve erişimi (access) vardır. Bu özel durum ve erişim yetkilerini sınıfın şablonu yani içerisindeki tanımlamalar belirler.
Durum (State) : Java dünyasında her objenin örneklenmiş değişkenleri (instance variables) vardır ve bu değişkenler sınıflarda tanımlanır. Herhangi bir objeye herhangi bir değer atanması durumunda örneklenmiş değişkenler, objenin durumunu(state) belirler.
Davranışlar (methods) : Methodlar, sınıfların davranışlarını belirler.

Tanımlayıcılar ve Anahtar Kelimeler ( Identifiers and Keywords )

Tüm java bileşenleri (Sınıflar, değişkenler, methodlar) bir isme ihtiyaç duyarlar. Java içerisinde bu isimlemeler “Tanımlayıcı ( identifiers )” olarak tanımlanır fakat isimlendirilirken bazı legal ve illegal durumlar söz konusudur. Örneğin Java kendi belirlediği anahtar kelimelerle aynı ismi sahip bir başka değişken tanımlanamaz. İlerki konularda detaylıca değineceğiz.

Kalıtım ( Inheritance )

Java nesne tabanlı programlama dilidir(Object Oriented Programming Language). Öyle ki bir sınıfta tanımlanan kodun, bir başka sınıfta kullanılmasına imkan tanır.
Örneğin Araba türünde bir Süper Sınıfınız olsun ve bu sınıfın içerisinde genel methodlar yer alsın. Bir alt sınıfınız olan Reno sınıfınız aracRengi() methodunuzu ezebilir (override). ( aracRengi() methodun ilk tanımlandığı yer, Araba sınıfı olması kaydıyla)

Arayüzler ( Interfaces )

Aslında arayüler neredeyse Abstract Süper sınıflara %100 oranında benzerlik gösterir. Herhangi bir arayüz, içerisinde bulunan tüm methodları, kendisinden implement edilen tüm sınıflarda olmasını zorunlu kılar fakat içeriğine, nasıl implement edildiği ile ilgilenmez.

Tanımlayıcılar ve Java Bean’leri Identifiers & JavaBeans

Legal Identifiers : Derleyicinin (Compiler) kurallarını belirlediği tanımlama yönetimi.

Sun’s Java Code Conventions : Java’nın tavsiye ettiği sınıf, değişken vb. isimlendirme yöntemi.

JavaBeans Naming Standards : Java’nın belirlediği isimlendirme standartları

Legal Identifiers

-> Bir tanımlayıcı (identifier) mutlaka harf ile başlamalıdır ve bu harflere dolar işareti veya alt tire ( _ ) dahildir fakat kesinlikle bir tanımlayıcı rakamla başlayamaz.
-> Fakat ilk harf sonrasında bir tanımlayıcı, her türlü harf, rakam ile devam edebilir.
-> Pratikte tanımlayıcının bir limiti yoktur. Kaç harf ya da rakamdan oluştuğu önemli değildir.
-> Bir tanımlayıcı ile Java’nın anahtar kelimesi (keyword) aynı olamaz.
-> Tanımlayıcılar harflerin büyük küçük olmasına (case-sensitive) duyarlıdır. Örneğin araba ile ARABA iki farklı tanımlayıcıdır.

Örneğin aşağıda tanımlanan tüm tanımlayıcılar legaldir, yani kullanılabilir.
int _a;
int $c;
int ______2_w;
int _$;
int bu_degisken_ismi_cok_uzun_olmasina_ragmen_hata_almaz;

İllegal olanlara da örnek verelim. Bknz aşağıdaki liste

int :b;
int -d;
int e#;
int .f;
int 7g;

Sınıflar ve Arayüzlerin isimlendirilmesi ( Classes and interfaces )

Bir sınıf tanımlarken baş harfi büyük olmalıdır. Küçük tanımladığınız durumda hata almaz fakat tavsiye edilen büyük harf olmasıdır. Örneğin

*HesapDefteri
*FaturaBilgileri

Bir arayüz tanımlarken, tanımını sıfatlaştırmanız (adjectives) tavsiye edilir. Örneğin,

*Runnable
*Serializable

Methodlar

Bir method tanımlanırken baş harfinin küçük olması fakat birleştirilen sıfatın büyük harf olması tavsiye edilir. Örneğin,

getBalance()
doCalculation()
setCustomerName()

Değişkenler (Variables)

Değişkenler tıpkı methodlar gibi adlandırılırlar. Örneğin;

buttonWidth
accountBalance
myString

Sabiler (Constants)

Sabitlerin tüm harflerin büyük olması ve birleştirilen sıfat ile arasına alt çizgi ( _ ) konulması tavsiye edilir.

MIN_HEIGHT*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***