Arkadaşlar Merhaba,

Android uygulamalarında facebook ile giriş yapmak için Key Hash bilgisine ihtiyacımız var. Normalde facebook developer hesabınızda size

 1. portcert -alias YOUR_RELEASE_KEY_ALIAS -keystore YOUR_RELEASE_KEY_PATH | openssl sha1 -binary | openssl base64

komut satırı çalıştırılarak bulunması söyleniyor. Fakat alternatif bir yol daha var. Aşağıdaki kod bloğunu, main activity sınıfınıza eklerseniz, loga

 1. Log.e(" key hash ", something);

bölümü yazılmakta. Eğer log’da “key hash” aratırsanız(uygulamayı çalıştırdıktan sonra) key hash’i logda bulabilirsiniz.

 1.  
 2. PackageInfo info;
 3. try {
 4.     info = getPackageManager().getPackageInfo("com.you.name", PackageManager.GET_SIGNATURES);
 5.     for (Signature signature : info.signatures) {
 6.         MessageDigest md;
 7.         md = MessageDigest.getInstance("SHA");
 8.         md.update(signature.toByteArray());
 9.         String something = new String(Base64.encode(md.digest(), 0));
 10.         //String something = new String(Base64.encodeBytes(md.digest()));
 11.         Log.e(" key hash ", something);
 12.     }
 13. } catch (NameNotFoundException e1) {
 14.     Log.e("name not found", e1.toString());
 15. } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
 16.     Log.e("no such an algorithm", e.toString());
 17. } catch (Exception e) {
 18.     Log.e("exception", e.toString());
 19. }


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***