Arkadaşlar Merhaba,

Android uygulamalarında facebook ile giriş yapmak için Key Hash bilgisine ihtiyacımız var. Normalde facebook developer hesabınızda size

 1. portcert -alias YOUR_RELEASE_KEY_ALIAS -keystore YOUR_RELEASE_KEY_PATH | openssl sha1 -binary | openssl base64

komut satırı çalıştırılarak bulunması söyleniyor. Fakat alternatif bir yol daha var. Aşağıdaki kod bloğunu, main activity sınıfınıza eklerseniz, loga

 1. Log.e(" key hash ", something);

bölümü yazılmakta. Eğer log’da “key hash” aratırsanız(uygulamayı çalıştırdıktan sonra) key hash’i logda bulabilirsiniz.

 1.  
 2. PackageInfo info;
 3. try {
 4.     info = getPackageManager().getPackageInfo("com.you.name", PackageManager.GET_SIGNATURES);
 5.     for (Signature signature : info.signatures) {
 6.         MessageDigest md;
 7.         md = MessageDigest.getInstance("SHA");
 8.         md.update(signature.toByteArray());
 9.         String something = new String(Base64.encode(md.digest(), 0));
 10.         //String something = new String(Base64.encodeBytes(md.digest()));
 11.         Log.e(" key hash ", something);
 12.     }
 13. } catch (NameNotFoundException e1) {
 14.     Log.e("name not found", e1.toString());
 15. } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
 16.     Log.e("no such an algorithm", e.toString());
 17. } catch (Exception e) {
 18.     Log.e("exception", e.toString());
 19. }


*** *** Rica*** ***

Merhaba, cep telefonları için bir uygulama yazdım. Uygulamamın başarılı olması için onu android marketten indirir misiniz? Kesinlikle virüs ya da benzeri tehlikeler içermemektedir.
Aslında faydasız bir uygulama da değil. Allah korusun, acil durumlarda kan ararsanız eğer, şehre ve kan grubuna göre kan arama uygulaması. indirmek için lütfen : tıklayınız

*** *** Rica*** ***