1.  
 2. SQL> create table product(
 3.   2     product_id number(4)     not null,
 4.   3     product_description varchar2(20) not null
 5.   4  );
 6.  
 7. Table created.
 8.  
 9. SQL>
 10. SQL> insert into product values (1,'Java');
 11.  
 12. 1 row created.
 13.  
 14. SQL> insert into product values (2,'Oracle');
 15.  
 16. 1 row created.
 17.  
 18. SQL> insert into product values (3,'C#');
 19.  
 20. 1 row created.
 21.  
 22. SQL> insert into product values (4,'Javascript');
 23.  
 24. 1 row created.
 25.  
 26. SQL> insert into product values (5,'Python');
 27.  
 28. 1 row created.
 29.  
 30. SQL>
 31. SQL>
 32. SQL> DECLARE
 33.   2    refCursorValue SYS_REFCURSOR;
 34.   3    myRecord product%ROWTYPE;
 35.   4  BEGIN
 36.   5    OPEN refCursorValue FOR SELECT *from product;
 37.   6
 38.   7    LOOP
 39.   8      FETCH refCursorValue INTO myRecord;
 40.   9      EXIT WHEN refCursorValue%NOTFOUND;
 41.  10      dbms_output.put_line(to_char(myRecord.product_id)||' '||
 42.  11      rpad(myRecord.product_description,20,' '));
 43.  12    END LOOP;
 44.  13    CLOSE refCursorValue;
 45.  14  END;
 46.  15  /
 47. 1 Java
 48. 2 Oracle
 49. 3 C#
 50. 4 Javascript
 51. 5 Python
 52.  
 53. PL/SQL procedure successfully completed.
 54.  
 55. SQL>
 56. SQL> drop table product;
 57.  
 58. Table dropped.

Kaynak : http://www.java2s.com/Tutorial/Oracle/0500__Cursor/AnexampleofusingSYSREFCURSORforcursorvariableprocessing.htm*** *** Rica*** ***

Merhaba, cep telefonları için bir uygulama yazdım. Uygulamamın başarılı olması için onu android marketten indirir misiniz? Kesinlikle virüs ya da benzeri tehlikeler içermemektedir.
Aslında faydasız bir uygulama da değil. Allah korusun, acil durumlarda kan ararsanız eğer, şehre ve kan grubuna göre kan arama uygulaması. indirmek için lütfen : tıklayınız

*** *** Rica*** ***