Bugün birlikte, Java ile Pdf işlemlerinden Section özelliğini inceleyeceğiz..

Section özelliği, alt alta satırların sıralı şekilde yazılması olayıdır. 1,2,3,4, gibi sıralama ifadeleri için kullanılır.

Peki java kodu ile bu nasıl yapılır ?

Yine önce bir pdf oluşturulmalı, pdf içerisine document.open() ile döküman açılmalı..

Daha sonra döküman içerisine ekleyeceğimiz paragrafı oluşturalım.. Daha sonra paragrafın içerisine ekleyeceğimiz text’i phrase ile yaratalım..

Sonrası chapter ve section operasyonları. Chapter, sıralamanın başladığı yeri gösterir. Bu yüzden oluşturacağımız chapter’ a başlangıç paragrafımızı ve sırayını belirtmemiz gerekiyor..

 1.   Chapter chapter = new Chapter(paragraph, 1);

Daha sonra bu chapter’ın altına yapacağımız sıralama ifadelerini, chapter’a section olarak eklememiz gerekiyor..

 1.  Section section1 = chapter.addSection("This is section 1", 2);
 2.  Section section2 = chapter.addSection("This is section 2", 2);

Chapter’lara bu sectionlar eklendikten sonra, bu chapter ‘ı dökümana eklememiz gerekmekte..

 1.     document.add(chapter);

Son olarak dökümanı kapatmamız yeterli.. Artık elimizde çalışan bir kod bütünlüğü olacaktır…

 1. Document document = new Document();
 2.  
 3.      try {
 4.        PdfWriter.getInstance(document,
 5.              new FileOutputStream("D:\\eclipse\\JavaIlePdfIslemleriSectionOrnegi.pdf"));
 6.  
 7.        document.open();
 8.  
 9.        Paragraph paragraph = new Paragraph();
 10.        paragraph.add(new Phrase("Chapter basligi"));
 11.  
 12.        
 13.        Chapter chapter = new Chapter(paragraph, 1);
 14.  
 15.        Section section1 = chapter.addSection("Birinci Alt Satir 1", 2);
 16.        Section section2 = chapter.addSection("Ikinci Alt Satır 2", 2);
 17.  
 18.        
 19.        document.add(chapter);
 20.        
 21.  
 22.        document.close();
 23.  
 24.      } catch (DocumentException e) {
 25.        e.printStackTrace();
 26.      } catch (FileNotFoundException e) {
 27.        e.printStackTrace();
 28.      }

Kodun çalışan çıktısı aşağıdaki gibidir..

Umarım okuduğunuza değmiştir..
Dostlukla
Ümit Samimi*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***