Tablomda bulunan kayıtlardan sadece sonuncusuna ihtiyacım varsa ve son kaydı getirmek istiyorsam, nasıl bir SQL Sorgusu oluşturmam gerekmekte, bugün bu konu üzerinde örnek-anlatım yapacağız..

Elimde ogrenci tablosu olsun ve içerisinde 3 tane kaydım bulunsun… Bu üç kaydın son elemanını çekmem gerekiyor..

ID ADI SOYADI
1 Ali Yılmaz
2 Ayşe Doğan
3 Veli Aslan
  1.  SELECT * FROM ogrencitablosu ORDER BY ogrenciId DESC LIMIT 1

Sorgumda, tablodaki bütün kayıtları (
SELECT * FROM
) diyerek çağırdık.

Şimdi gelen bu bütün kayırları filtrelememiz gerekmekte. Önce, sıralamaya alalım. Bunun için sorgumuza eklememiz gereken sorgu parçacığı :
ORDER BY ogrenciId . Order By sıralama işlemi yapar. Burada öğrenciId‘ye göre sıralama yapacaktır. Fakat büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi? Büyükten küçüğe sıralama yapmasını istediğim için DESC ifadesini kullandım. Eğer küçükten büyüğe sıralamasını isteseydim, ASC

Simdi elimde SELECT * FROM ogrencitablosu ORDER BY ogrenciId DESC sorgusu var ve bu sorgu, ogrenciId‘ye göre, büyükten küçüğe kayıtları listemekte. Ben de son kaydı istiyordum yani, tersten sıraladığımda ki ilk kayıtı alacağım.

Öyle ise,
LIMIT 1 sorgusunu eklersem, bana sondaki kaydı, ilk kayıt gibi getirir….

Sorgumu çalıştırdığımda, bana vereceği çıktı ise aşağıdaki gibi olur

ID ADI SOYADI
3 Veli Aslan


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***