Örneğin http://www.adres.com/index.jsf?prm={anaprm:1} gibi adres çubuğuna parametre gönderdik. Bu parametreyi, java tarafında nasıl edinebiliriz?

Öncelikle, adresin bağlı olduğu bean sınıfının yapıcısında (Constructure) işlem yapmamız gerekmekte. Yapıcı metod, aynı zamanda başlangıcı temsil ettiği için yapıcı metod içerisine

  1. Map<String, String> params =FacesContext.getCurrentInstance().
  2.                        getExternalContext().getRequestParameterMap();
  3.   String parametreIcerigi= params.get("prm");

kodlarını yazarsanız eğer parametreIcerigi değişkenine anaprm:1 değerini atamış olursunuz…*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***