Veri tabanından çektiğimiz liste halindeki verileri, sayfamızda yine liste halinde göstermek istediğimiz zaman dataTable kullanabiliriz. Örnekle açıklamak gerekirse, önce bean sınıfımızı oluşturalım

 1.  
 2. @ManagedBean(name = "CvlTlpLst")
 3. @ViewScoped
 4. public class CvlTlpFrmLst {
 5.  
 6.         //Satın Alma Talep (SaTlp) verilerinin bulunduğu
 7.         // sınıftan bir liste oluşturuyoruz….
 8.  private List<SaTlp> cvlTlpLst = new ArrayList<>();  
 9.  
 10.  private SaTlp_Dao saTlp_dao = new SaTlp_Dao();
 11.  
 12.         private SaTlp cvlTlpSlc; //Veri Tablosunda Seçilen
 13.                                  //Satır bu oluşturduğumuz
 14.                                  //değişkene atanıyor..
 15.  public CvlTlpFrmLst(){
 16.  
 17.                 //Kendi yazdığım bir sınıf ile,
 18.                 //veri tabanına bağlantı kuruyorum…
 19.   Bgl db = new Bgl();
 20.  
 21.                 //Listemin içini veritabından gelen saTlp sınıfı
 22.                 //ile ilgili tablonun
 23.                 //içindekilerle dolduruyorum
 24.   cvlTlpLst = saTlp_dao.SaTlpLst(db);
 25.  
 26.                 //artık cvlTlpLst listesinde bir çok satır bulunmakta.
 27.   db.bglKpt();
 28.                 //Veri tabanı ile olan bağlantımızı kapatıyoruz….
 29.  
 30.  }
 31. }

Bean sınıfımızı oluşturduk. Bean sınıfımız, veri tabanından verileri aldı, ‘ cvlTlpLst ‘ değişken listesine atadı. Artık bu listedeki değerleri, sayfamızda gösterebiliriz hatta listeleyebiliriz.

Oluşturacağımız DataTable’ın value etiketine bean sınıfında oluşturduğumuz ve veritabanından gerekli veriyi çektiğimiz listeyi atayacağız. (#{CvlTlpLst.cvlTlpLst}) . Daha sonra, her bir satırda hangi değerler olduğunu görebilmek için, dataTable içerisine bir değişken (var=”row”) tanımlayacağız. Bu değişken ile, veri tabanından aldığımız listenin her satırını, ayrı ayrı satırlar olarak elimizde tutabiliriz. Örneğin #{row.listeIcerisindekiBirDegisken} dediğimizde, listeIcerisindekiBirDegisken adlı değişkene erişebilmiş olacağız.

 1. <h:form id="Frm">
 2.   <h:dataTable id="CvlTlpLst" var="row" value="#{CvlTlpLst.cvlTlpLst}"
 3. selection="#{CvlTlpLst.cvlTlpSlc}">  
 4.        
 5.      <h:column style="width:10%">  
 6.       <f:facet name="header">  
 7.           <h:outputText value="#{AnaCls.lblVal('lbl.sthzrurnid')} " />
 8.       </f:facet>  
 9.           <h:outputText value="#{row.sthzrurnid}"/>
 10.      </h:column>  
 11.        
 12.     <h:column style="width:10%">  
 13.      <f:facet name="header">  
 14.             <h:outputText value="#{AnaCls.lblVal('lbl.satlpbrmadi')}" />  
 15.      </f:facet>  
 16.      <h:outputText value="#{row.satlpbrmadi}"/>
 17.     </h:column>
 18.              
 19.     <h:column style="width:10%">  
 20.       <f:facet name="header">  
 21.             <h:outputText value="#{AnaCls.lblVal('lbl.satlpkmladi')}" />
 22.        </f:facet>  
 23.      <h:outputText readonly="true" value="#{row.satlpkmladi}"/>
 24.     </h:column>      
 25.                     </h:dataTable>
 26. </h:form>


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***