Veri tabanından çektiğimiz liste halindeki verileri, sayfamızda yine liste halinde göstermek istediğimiz zaman dataTable kullanabiliriz. Örnekle açıklamak gerekirse, önce bean sınıfımızı oluşturalım

 1.  
 2. @ManagedBean(name = "CvlTlpLst")
 3. @ViewScoped
 4. public class CvlTlpFrmLst {
 5.  
 6.         //Satın Alma Talep (SaTlp) verilerinin bulunduğu
 7.         // sınıftan bir liste oluşturuyoruz….
 8.  private List<SaTlp> cvlTlpLst = new ArrayList<>();  
 9.  
 10.  private SaTlp_Dao saTlp_dao = new SaTlp_Dao();
 11.  
 12.         private SaTlp cvlTlpSlc; //Veri Tablosunda Seçilen
 13.                                  //Satır bu oluşturduğumuz
 14.                                  //değişkene atanıyor..
 15.  public CvlTlpFrmLst(){
 16.  
 17.                 //Kendi yazdığım bir sınıf ile,
 18.                 //veri tabanına bağlantı kuruyorum…
 19.   Bgl db = new Bgl();
 20.  
 21.                 //Listemin içini veritabından gelen saTlp sınıfı
 22.                 //ile ilgili tablonun
 23.                 //içindekilerle dolduruyorum
 24.   cvlTlpLst = saTlp_dao.SaTlpLst(db);
 25.  
 26.                 //artık cvlTlpLst listesinde bir çok satır bulunmakta.
 27.   db.bglKpt();
 28.                 //Veri tabanı ile olan bağlantımızı kapatıyoruz….
 29.  
 30.  }
 31. }

Bean sınıfımızı oluşturduk. Bean sınıfımız, veri tabanından verileri aldı, ‘ cvlTlpLst ‘ değişken listesine atadı. Artık bu listedeki değerleri, sayfamızda gösterebiliriz hatta listeleyebiliriz.

Oluşturacağımız DataTable’ın value etiketine bean sınıfında oluşturduğumuz ve veritabanından gerekli veriyi çektiğimiz listeyi atayacağız. (#{CvlTlpLst.cvlTlpLst}) . Daha sonra, her bir satırda hangi değerler olduğunu görebilmek için, dataTable içerisine bir değişken (var=”row”) tanımlayacağız. Bu değişken ile, veri tabanından aldığımız listenin her satırını, ayrı ayrı satırlar olarak elimizde tutabiliriz. Örneğin #{row.listeIcerisindekiBirDegisken} dediğimizde, listeIcerisindekiBirDegisken adlı değişkene erişebilmiş olacağız.

 1. <h:form id="Frm">
 2.   <h:dataTable id="CvlTlpLst" var="row" value="#{CvlTlpLst.cvlTlpLst}"
 3. selection="#{CvlTlpLst.cvlTlpSlc}">  
 4.        
 5.      <h:column style="width:10%">  
 6.       <f:facet name="header">  
 7.           <h:outputText value="#{AnaCls.lblVal('lbl.sthzrurnid')} " />
 8.       </f:facet>  
 9.           <h:outputText value="#{row.sthzrurnid}"/>
 10.      </h:column>  
 11.        
 12.     <h:column style="width:10%">  
 13.      <f:facet name="header">  
 14.             <h:outputText value="#{AnaCls.lblVal('lbl.satlpbrmadi')}" />  
 15.      </f:facet>  
 16.      <h:outputText value="#{row.satlpbrmadi}"/>
 17.     </h:column>
 18.              
 19.     <h:column style="width:10%">  
 20.       <f:facet name="header">  
 21.             <h:outputText value="#{AnaCls.lblVal('lbl.satlpkmladi')}" />
 22.        </f:facet>  
 23.      <h:outputText readonly="true" value="#{row.satlpkmladi}"/>
 24.     </h:column>      
 25.                     </h:dataTable>
 26. </h:form>


*** *** Rica*** ***

Merhaba, cep telefonları için bir uygulama yazdım. Uygulamamın başarılı olması için onu android marketten indirir misiniz? Kesinlikle virüs ya da benzeri tehlikeler içermemektedir.
Aslında faydasız bir uygulama da değil. Allah korusun, acil durumlarda kan ararsanız eğer, şehre ve kan grubuna göre kan arama uygulaması. indirmek için lütfen : tıklayınız

*** *** Rica*** ***