Amacımız, bir sınıftan bir bean sınıfına erişim sağlamak. Bunu yapabilmek için FacesAccessor sınıfımızı kullanmamız gerekmekte… FacesAccessor sınıfının implementasyonu aşağıdaki gibidir…

 1. public class FacesAccessor {
 2. public static Object getManagedBean(final String beanName) {
 3.     FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
 4.     Object bean;
 5.    
 6.     try {
 7.         ELContext elContext = fc.getELContext();
 8.         bean = elContext.getELResolver().
 9.                getValue(elContext, null, beanName);
 10.     } catch (RuntimeException e) {
 11.         throw new FacesException(e.getMessage(), e);
 12.     }
 13.  
 14.     if (bean == null) {
 15.         throw new FacesException
 16.                 ("Managed bean with name '" + beanName
 17.             + "' was not found. Check your faces-config.xml"
 18.             + " or @ManagedBean annotation.");
 19.     }
 20.  
 21.     return bean;
 22. }
 23. }

Peki bu sınıfı nasıl kullanacağız ?
Örnek bir Bean Sınıfı hazırlayalım

 1. @ManagedBean(name = "beanAdi")
 2. public class OrnekBeanSinifi{
 3.     …
 4. }

Başka bir sınıftan bu bean sınıfına erişelim şimdi..

 1.     OrnekBeanSinifi beanAdi= (OrnekBeanSinifi)FacesAccessor.
 2.                               getManagedBean("beanAdi");

Bu kadar, artık istediğimiz bean sınıfına erişmiş olduk…*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***