Arkadaşlar, javascript ile bir etiketin özelliklerinden birini kullanmak isterseniz eğer, kullanacağınız etiketin id’sine ihtiyacınız bulunmaktadır.

  1. document.getElementById(input.id).getAttribute("title").toString()

document.getElementById metodu ile inputu ya da yakalamak istediğimiz etiketi, yakalamış oluruz. Daha sonra etiket değerlerinden istediğimizi seçmek için .getAttribute metodunu kullanmaktayız. Ben burada “title” özelliğinin içindeki değeri okumak istedim. Siz isterseniz .getAttribute(“id”) ya da.getAttribute(“class”) diyebilirdiniz.

Peki bu işi server yani sunucu tarafında nasıl yaparız ? Öncelikle yordamın tetiklendiği metodun parametresinde ActionEvent ya da ValueChangeEvent parametresi olmak zorunda.

  1. public void valueChanged(ValueChangeEvent e) throws SQLException {;
  2.   String deger=(String) e.getComponent().getAttributes().get("title");
  3.   System.out.println("******DEGER =====" + deger);
  4. }

ValueChangeEvent ‘in yakaladığı event yani olay sayesinde, o olayın bileşenini(getComponent) elde edebiliyoruz. Mesela benim yakaladığım bir input’tu. Bu bileşenin de özelliklerini .getAttributes ile elde ediyoruz. Bu özelliklerden de adı “title” olanı seçmek için .get(“title”) ifadesini son olarak eklememiz gerekmekte.

Peki bu bileşen değerini server yani sunucu kısmından değiştirebilir miyiz?
Tabi ki bu da mümkün….

  1. Map<String, Object> attr = inp.getAttributes();
  2.    attr.put("title", "ismail");

Bir tane harita oluşturmamız gerekmekte. Bu haritaya, inputtan gelen ya da yakaladığınız etiket ne ise oradan gelen özellikleri aktarmanız yani atamanız lazım. Daha sonra bu haritadaki değerleri değiştirebilirsiniz. Örneğin attr.put(“title”, “ismail”); dediğinizde, title’daki yeni değer artık “ismail” olacaktır fakat bunu görüntüleyebilmeniz için sayfanın önyüzünde(html kısmında) bulunan etiketi update etmeniz ya da render etmeniz gerekmektedir….*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***