ResultSetMetaData nesnesini kullanarak veritabanında bulunan herhangi bir tablomuzun sütun sayılarını ve sutün isimlerini elde edebiliriz.

Örneğin

  1. ResultSetMetaData rsmd= resultSet.getMetaData();
  2. int sutunSayisi = rsmd.getColumnCount(); //Tablodaki sutun sayısını verir
  3. String ilkSutun=rsmd.getColumnName(1); //ilk sütunun adını verir.
  4. //Dizilerin aksine, ilk eleman 1 den başlar


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***