Osmanlı Devleti hangi tarihte Türk bayrağını kullanmaya başladı?

Osmanlı Devleti 18.yy sonu 19.yy başlarına kadar çeşitli bayraklar kullanıyordu. Bu bayraklar yeşil, siyah, sarı-kırmızı gibi renklerden oluşuyordu. Donanmanın, ordunun, saltanatın ayrı bayrakları vardı. Fatih döneminde padişahın bayrağı beyazdı.

Üçüncü Selim Han döneminde bayraklara yeni bir düzenleme getirilmiştir. Ordu ve donanmaya ait bayrakların üzerine sekiz köşeli yıldız ilave edilmiştir. Sultan İkinci Mahmud döneminde de bu durum devam etmekle birlikte devlet dairelerine ve kalelere de bayrak asılmaya başlanmıştır. Kaynaklardan bayrağın zemin renginin al, içindeki şekillerin de beyaz olduğu anlaşılmaktadır.

Sultan Abdülmecid Han saltanatının sonlarına doğru bayraktaki sekiz köşeli yıldızın köşelerini beşe düşürmüş ve bayrak günümüzdeki şeklini almıştır. Kısaca söylemek gerekirse devleti temsil eden tek bir bayrağın kullanılması 19. yüzyılın ikinci yarısından itibarendir.

(Kaynak : Yedikıta Dergisi)*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***