Bir butona tıklandığında, içeriğinin değiştirtirilmesini istiyoruz fakat sayfanın yenilenmemesi gerekmekte. Bunu JQUery ile rahatlıkla yapabiliriz. Örneğin,

  1. <p> Yazı bir….</p>

iki paragrafımızın ve bu pragrafların içerisinde yazan yazıyı değiştireceğiz. head etiketleri arasına öncelikle document.ready metodumuzu yazıyoruz. Böylelikle, sayfadaki bütün html etiketlerinin yorumlandıktan sonra, istediğimiz işlemi yapabiliriz.. Sonrasında ise, herhangi bir buton tıklandığında, o buton bizim aktivite metodumuzu çağıracak (click). Böylelikle içerisinde bulunan $(“p”).html(“Ali Ata Bak”); kodu çalışmış olacak ve bu kod, p’lerin çierisindeki yazıyı değişterecek….

Beğendiniz mi?


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***