Coalesce fonksiyonu aldığı parametrelerden null olmayan ilk ifadeyi görüntüler.Örneğin öğrenci bilgilerini sorguladığımızı varsayalım ve bazı öğrencilerin öğrenci numaraları henüz belirlenmemiş olsun. Select ad, soyad Coalesce(ogrenciNo, ‘numaraGirilmemis’) from ogrenciler dediğimiz zaman, öğrenci numaraları henüz belirlenmemiş olan öğrencilerin numaralarında “numaraGirilmemis” yazacaktır


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***