Bir aktiviteden diğerine geçişte, eğer veri göndermek istiyorsak, ne yapmamız gerekiyor…

Android işletim sistemi bize intent’leri kullanılabilir bir kaynak olarak sunuyor. Öncelikle bir intent oluşturmamız gerekmektedir

  1. Intent veriaktarma = new Intent();

daha sonra bu intent’e veri olarak ne ekleyeceğiz, onu söylememiz gerekmekte. Bunun için de putExtra metodunu kullanıyoruz.

  1. veriaktarma.putExtra("id", "13");

Veriyi veriaktarma adındaki intent’imize ekledik, şimdi hangi sınıfa gideceğini bildireceğiz.

  1. veriaktarma.setClass(getApplicationContext(), OtherActivity.class);
  2. startActivity(veriaktarma); //activity 'yi baslatmak icin

getApplicationContext, bulunduğu sınıfı temsil etmektedir. Yani eğer ben bu kodları Ogrenci sınıfında yazıyorasm, öğrenci sınıfından veriyi alıp ve OtherActivitiy sınıfına taşınacağını öğrenmiş olur. Şimdi sıra geldi bu işlemi başlatmaya.

  1. startActivity(veriaktarma);

Veri OtherActivity sınıfına gitti. Eğer o sınıftan da gelen veriyi okumak istersek, kullanmaız gereken kod;

  1. getIntent().getExtras().getString("id");

NOT: androidmanifest.xml’ e mutlaka activity’leri eklememiz gerekmektedir.

  1. <activity
  2.             android:name="test.example.com.ActivityOrnek" >
  3.         </activity>

Bu kodun anlamı şudur, intent içerisine eklenen extraların stringini al…

Beğendiniz mi?


*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***