Günümüzdeki pratik yaşam tarzı sebebiyle, hızla gelişen teknoloji bizlere her alanda kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesi de kablosuz (wireless) iletişimdir. Peki neden Kablosuz Ağlar’ı tercih ederiz…

Pek çok durum bizi kablosuz ağları kullanmaya yönlendirir:

 • Kablolu bir LAN’ı değiştirirken
 • Var olan LAN’ı genişletirken
 • Yeni LAN kurarken
 • Bir PAN kurarken
 • Bölgesel kablosuz bağlantı ihtiyacı olduğunda
 • Geniş bir alanda (WAN) kablosuz bağlantı gerektiğinde
 • Sonrasında, Kablosuz Ağlar daha masrafsızdır. Kablolu Ağlar’a göre kurulumu ve bakımı daha kolay ve ucuzdur.

  Kablosuz Ağlar’ın en önemli üç özelliği

 • Ölçeklenebilirlik (Scalability)
 • Birlikte işlerlik (Interoperability)
 • Taşınabilirlik (Portability)
 • Ölçeklenebilirlik (Scalability)birkaç faktörle alakalıdır. Bunlar düğüm sayısı (Node Number), veri yükü (Data Load), kullanıcı/uygulama sayısı (user application number)

  Birlikte işlerlik (Interoperability) :
  Interoperability’ birçok farklı sistemin birlikte çalışması demektir (birlikte işleme)
  Sistemler, birimler ve kuvvetlerin servis sağlayabilmesi ve diğer sistemlerden servis alabilmesi hatta dönüştürülmüş servisleri kullanabilmesi demektir. İki veya daha fazla sistemin beraber ve etkili işlemesini sağlar
  Taşınabilirlik (Portability)
  Taşınabilirlik bir yerden /ortamdan başka bir yere/ortama kolayca nakledilebilme niteliğidir.
  Taşınabilirliğin bazı kısıtları vardır. Bunlar;
  Güç tüketimi
  taşınabilir aygıtın işleme gücü kısıtlıdır
  Veri kaybı
  (arıza, hırsızlık, kırılganlık, vs)
  Kısıtlı kullanıcı arayüzleri
  Parmak boyutu ve taşınabilirlik arasında karar kılma
  karakter ve ses tanıma
  düşük kalite görüntüler
  Kısıtlı bellek
  Bellek aygıtları için kısıtlı hacim
  Pil kapasitesi düşük olduğu için küçük disk ler

  Bu durumda belirtmekte fayda var, kablosuz ağ için sunulan çözümlerin bazıları ‘ideal’ kabullenmelere dayalı olduğu için pratikte her uygulamaya uygun olmayabilir.

  Peki bu standartlar nasıl belirlenmektedir?
  Teknik standart; belirlenmiş kural veya gereksinimlerdir. Bu kural veya gereksinimler Uniform (bütüncül) mühendislikte; teknik kriter, metotlar, işlemler, ve uygulamalar düzenleyen ve genellikle resmi bir belgedir.
  Özel şirketler tek taraflı (proprietry) olarak bir standart geliştirilebilir. Fakat daha geçerli ve yaygın olanları bir kurum (düzenleme kurulu, askeriye, vs ), sendikalar ve meslek odaları gibi bazı gruplar tarafından geliştirilenlerdir.
  Bir standart kurumu, veya standart kurulu, veya standart geliştirme kurumu aşağıdaki faaliyetleri yapar:

 • geliştirme
 • koordinasyon
 • düzenleme
 • koruma
 • Örnek standartlaştırma kurul ve kurumları:
  International Organization for Standardization (ISO)
  International Electrotechnical Commission (IEC)
  International Telecommunication Union (ITU)
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

  Kablosuz Ağ Cihazları ve Ekipmanları

 • Gezici kişisel aygıtlar

 • —Cep telefonları
  —Akıllı cep telefonları
  —PDA’lar

 • Kablosuz ağ aygıtları

 • —Ağ bağdaştırıcısı
  —Erişim noktası (AP)
  —Kablosuz yineleyici
  —WLAN anahtarı
  —Kablosuz köprü
  —WLAN yönlendirici
  —Print/fax sunucu

  Örnek Kablosuz Teknoloji: Radyo Frekansı Tanımlaması (RFID) ;
  RFID, RFID tag denilen aygıtlarda, bilgi getirip saklayabilen RF-temelli bir sistemdir. RFID taglar ağlı sistemlerle konuşabilen akıllı barkodlardır.
  RFID tag sınıfları

  • Aktif
  • Yarı pasif
  • Pasif
 • RFID sistem şunlardan oluşur

  • transponder (tag, düğme, etiket içine gömülü)
 • okuma/yazma birimi

  Kablosuz Ağ Uygulamaları
  Kablosuz teknolojileri artık hayatımızı bir parçası haline gelmiştir. Örneğin:

  • Üretim
  • Pazarlama
  • Satış
  • Servis sektörü
  • Sivil/askeri

  Ümit Samimi
  Bu yazıyı beğendiniz mi ? :


  *** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

  *** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***