Hazırladığımız web sayfasının yenilenmeden, belli bölümlerinin güncellenmesini istediğimizde kullanabileceğimiz mükemmel bir ortam Ajax For JSF ( A4J ). Konuyu uzatmadan hemen kısa bir örnek ile açıklamak istiyorum..

Önce FormKayitBean adında bir sınıf oluşturalım. Bu sınıf, daha sonra managed bean ‘ e kaydolacağı için, isminin sonuna bean eki koydum. Böylelikle bean sınıflarımı daha kolay ayırt edebiliyorum.

Oluşturduğumuz FormKayitBean sınıfının özellikleri aşağıdaki gibi olsun..

 1.  
 2.  
 3. public class FormKayitBean {
 4.  
 5.  private String ad;
 6.  private String soyad;
 7.  
 8.  public void kaydet(){
 9.   System.out.println("kaydedildi…");
 10.  }
 11.  public void setAd(String ad) {
 12.   this.ad = ad;
 13.  }
 14.  public String getAd() {
 15.   return ad;
 16.  }
 17.  public void setSoyad(String soyad) {
 18.   this.soyad = soyad;
 19.  }
 20.  public String getSoyad() {
 21.   return soyad;
 22.  }
 23.  
 24.  
 25. }

Form bilgilerimiz için isim ve soyisim değişkenleri oluşturduk ve bu sayfayı faces-config.xml dosyamıza, managed bean olarak kaydettik.

Şimdi sıra önyüzde. Web Content‘in altına, formSayfasi adında bir xhtml dosyası açıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Sayfamıza facelet ve rich faces desteğini önceden eklemiş olmamız gerekmekte.

Rich faces desteğini nasıl ekleyebileceğinizi öğrenmenizde yardımcı olabilecek bir yazıya http://www.umitsamimi.com/?p=164 bu linkten ulaşabilirsiniz..

Sayfamızın rich faces ve facelet desteğinin olduğunu varsayarak devam ediyorum.

Ajax For JSF tag ‘lerinin çalışabilmesi için önyüz sayfamıza(formSayfasi.xhtml ‘e)

 1. <html xmlns:a4j="http://richfaces.org/a4j">

bu tag’i ekliyorum…

Şimdi de önyüz sayfasının diğer kodlarını inceleyelim…

 1. <h:form>
 2.   Adı : <h:inputText value="#{formKayitBean.ad}" />
 3.   Soy Ad: <h:inputText value="#{formKayitBean.soyad}" />
 4.    <a4j:commandButton value="gönder"
 5. action="#{formKayitBean.kaydet}" reRender="panelRendered" />
 6.   </h:form>
 7.   <h:panelGrid id="panelRendered">
 8.    <h:outputText value="#{formKayitBean.ad}" />
 9.    <h:outputText value="#{formKayitBean.soyad}" />
 10.   </h:panelGrid>

burada kullanıcı, Adı ve Soyadı textbox’larına gerekli ifadeleri yazdıktan sonra, değişken değerleri managed bean‘deki sınıfa kaydolur. Bu girilen değerlerin sayfa yenilenmeden hemen aşağıdaki panel grid’de gözükebilmesi için, panelgrid’e bir id verdik. Bu id sayesinde, butona tıkladığımızda reRender methodunun içindeki id değeri (panelRendered) panelGrid deki id ile eşleşir ve panelgrid’deki değerler sayfa yenilenmeden güncellenir.

Bu yazıyı beğendiniz mi ? :
*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN ** ***

*** *** KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNNUTMAYIN *** ***